Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Vandanalyser

ALcontrol er den største leverandør i Sverige inden for vand- og drikkevandsanalyse. Firmaet tilbyder analyse af drikkevand og undersøger den kemiske og den mikrobiologiske kvalitet samt udarbejder prøvetagningsprogrammer og analysepakker efter myndighedernes krav og kundens behov og ønsker.
 
ALcontrol vejleder også i spørgsmål om drikkevand og prøvetagning. Medlemmer af Danske Torpare tilbydes 15 % rabat på analyserne “Trygghetspaketet”, “Kemisk normalkontroll” samt “Mikrobiologisk normalkontroll”:
 
"Mikrobiologisk normalkontroll"
er en standard metode, hvor man i vandet leder efter 3 hyppige typer bakterier.
 
"Kemisk normalkontrol"
måler mængden af en række kemiske indholdstoffer, der ofte optræder i større eller mindre grad i vand: Høje indhold af nogle er absolut uønsket, andre er i sig selv ufarlige men indikerer, at der er "noget galt" med vandet/brønden.
 
"Trygghetsparket"
er de 2 ovenstående samt en udvidet analyse for tungmetaller.
 
Nederst på denne side er et par råd fra Danske Torpare vedrørende valg af analyser.
 
Analyserne bestilles på http://brunnsvatten.alcontrol.se. Instruktion for prøveudtagning findes her:  http://brunnsvatten.alcontrol.se/provtagning
 
Læs mere om test af dit drikkevand, guide til testresultater samt aflevering af prøver her.
 
Bemærk også, at du kan finde information om valg af analyse og om tolkningen af resultaterne i Vidensbanken her på hjemmesiden.
 
Du er altid velkommen til at kontakte ALcontrols dansktalende kundeservice på tel.: 60 18 45 04 / +46 765 274 018. E-mail: miljo@alcontrol.dk
 
Hvilke analyser vælger jeg?
Er det første gang eller første gang i mange år du skal have foretaget en vandanalyse, så vælg Mikrobiologisk og Normalkontroll - det giver et god oversigt over brønden/boringens "helbred".
 
Hvis du har mistanke om tungmetaller ud over kobber i vandet, så vælg stedet Trygghetsparket.
 
Har du en gravet brønd, hvor du efter nogle år gerne vil have en ny analyse, så vælger du igen Mikrobiologisk og Normalkontroll.
 
Har du en boret brønd (vandboring) og du tidligere har fået en mikrobiologisk analyse uden fejl, kan du næste gang nøjes med en Normalkontroll, med mindre du har fået specifik mistanke til, at der er kommer bakterier i systemet.
 
Du kan få brug for andre analyser, der er også er med rabat, men ved øvrige analyser gives der ikke rabat på startafgiften. Det kan bl.a. dreje sig om "Metallparket" (tungmetallerne der er med i Trygghetsparketen), Radon (den radioaktive gas der normalt kommer op fra jorden under huset, men som også kan være i vandet), Bekämpningsmedel (nogle hyppigt forekommende sprøjtegifte - hvis nu markerne eller skoven i nærheden sprøjtes aggressivt) og endelig Klorid (som enkeltstående analyse, hvis der er problemer med havvand i drikkevandet).
 
Husk, at startafgiften kun betales én gang, hvis du bestiller alle de analyser, du har brug for i samme bestilling/ordre.