Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Aktiviteter

Torpare Koret - MS021

Tirsdag d. 12 september 2017 og tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 17.00 - kl. 19.00, pris 900 kr.

Kom og syng med i vores trevliga kor. Vi mødes om flerstemmige svenske sange og viser ca. hver anden tirsdag fra september til april – i alt 13 gange.

16 ledige pladser

Luciakoncert i den svenske kirke - 70

Torsdag d. 14 december 2017, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 145 kr.

Gå ikke glip af den årlige torpare-tradition. Oplev ægte svensk luciakoncert og luciaoptog i den svenske kirke i København. Igen i år er det Malmö Akademiska Kör, der synger julen ind i den smukke kirke.

Caféen er åben fra kl. 17.30, hvor der kan købes smörgåsar og pepparkakor samt øl, vand og gløgg. I år er der desuden mulighed for at se og købe et udvalg af varerne fra torpare-shoppen.Luciakoncerten begynder kl. 19.00.

36 ledige pladser

Torpare Café - 71

Onsdag d. 3 januar 2018, kl. 15.00-kl. 17.00, pris 0 kr.

Kom til kaffe og kage, og mød andre torpare, når foreningen inviterer til Torpare-café den første onsdag i hver måned kl. 15-17. Kom og stil spørgsmål, og debattér medbestyrelsesformand Bjørn Nielsen og sekretariatschef Victoria Lindtner. Hvordan kan Danske Torpare udvikle sig med de muligheder og udfordringer, der tegner sigi fremtiden til gavn for såvel eksisterende som nye medlemmer.

Hvordan sikrer vi, at medlemmernes behov sætter retningslinjernefor udviklingenaf aktiviteter og tiltag? Hvad kan vi gøre bedre, og har du et bud på eller forslag til organisationens fremtidige virke? Så er denne Torpare-café en oplagt mulighed forat byde ind med dine tanker og idéer.

48 ledige pladser

Jura for jyder - 72

Torsdag d. 11 januar 2018, kl. 18.00-kl. 20.30, pris 350 kr.

Et foredrag om centrale emner ved salg og familieoverdragelse af den svenske ejendom.

Advokat Lars Holm Rasmussen fortæller og besvarer spørgsmål ved lokale møder i det fynsk-jyske område.

17 ledige pladser

Jazzkoncert på den svenske ambassade - 73

Tirsdag d. 16 januar 2018, kl. 19.00-kl. 21.00, pris 195 kr.

Danske Torpare byder velkommen til jazzkoncert på den svenskeambassade i København. Ambassadør Fredrik Jørgensen bydervelkommen og fortæller om ambassaden.

Herefter vil der være sang af jazzsangerinde Anna Kruse akkompagneretaf jazzet klaverspil fra pianisten Nicholas Kingo. I løbetaf aftenen vil du bl.a. kunne nyde Anna Kruses stemme til sangeaf Monica Z, Cornelis V og Evert Taube. Anna Kruse vil også optrædemed nogle af sine egne sange skrevet til Edith Södergranspoesi samt den eneste danske vise, hun har komponeret.

29 ledige pladser

Svensk for begyndere - 74

Lørdag d. 20 januar 2018 og søndag d. 21. januar 2018, kl. 10.00 - kl. 15.00, pris 550 kr.

På dette kursus gennemgår vi de svenskeudtaleregler og træner udtalen ved hjælpaf lette dialog- og læseøvelser. Vi arbejderselvfølgelig også med ordforrådet, oghøreforståelsen får også sin del af kagen,når vi lytter til svenske lydbøger.

Tilmeld venteliste

Forfatteraften med Henrik Wivel - 75

Onsdag d. 24 januar 2018, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 260 kr.

Velkommen til forfatteraften med forfatter Henrik Wivel, som denne aften tager digmed på en guidet tur til Sveriges hovedstad og ser på naturen, menneskene og arkitekturen.Henrik Wivel er igennem mere end 25 år kommet i Stockholm. Desuden vilHenrik Wivel fortælle om sit eget hus i Sverige, det historiske torp “Nabbahuset”, somligger i Arild på Kullen.

21 ledige pladser

Minigeneralforsamling for jyske og fynske medlemmer - 76

Søndag d. 28 januar 2018, kl. 11.00-kl. 16.00, pris 0 kr.

Mød repræsentanter fra bestyrelsen og sekretariatet til en drøftelse om foreningensvilkår, muligheder og udfordringer.

Kom og hør nærmere om driften og udviklingen af foreningsarbejdet. Vi vil være idialog med vores medlemmer, hvis ønsker og behov sætter retningslinjerne forudviklingen af aktiviteter og tiltag. Mød op, debattér, og gør din indflydelse gældende.

110 ledige pladser

Grundlæggende brug af motorsav - 77

Lørdag d. 3 februar 2018, kl. 10.00-kl. 14.00, pris 295 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, derønsker at blive fortrolige med motorsavesamt fældning af mindre træer. Manbehøver ikke allerede at eje en motorsav,og der kræves ingen særlige forudsætningerfor at deltage i kurset.

Kurset vil gennemgå følgende grundlæggendeviden og færdigheder: betjeningog sikker håndtering af motorsaven, teknikkerfor sikker fældning af mindre træer(stammediameter op til ca. 30 cm), brugaf kiler og fældejern, grundlæggendevedligeholdelse af motorsaven inklusiveinstruktion i at skærpe / file kæder samtvalg af den rette motorsav og tilbehør.

Kurset vil inkludere praktisk demonstrationaf forskellige fældningsteknikker.

11 ledige pladser

Reparation og vedligeholdelse af motorsav - 78

Søndag d. 4 februar 2018, kl. 10.00-kl. 15.00, pris 295 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, der ønsker at blive mere fortrolig med vedligeholdelse, fejlsøgning og reparationer af motorsave, som man selv kan udføre. Deltagere bør være fortrolige med grundlæggende brug af motorsave – fx gennem deltagelse i kurset “Grundlæggende brug af motorsav” – og det er en god idé at medbringe egen motorsav og filesæt.Kurset vil gennemgå emnerne: fordele og ulemper ved forskellige typer og fabrikater af savkæder, skærpe / file kæden, optimal justering af karburator, detaljeret gennemgang af motorsavens dele og funktioner, fejlsøgning af typiske fejl på motorsaven samt gennemgang og praktiske øvelser i ofte forekommende reparationer på saven. Hvis deltagere ønsker selv at starte motorsaven, skal følgende personlige værnemidlermedbringes: hjelm med høreværn og visir, skærebukser og -støvler.

10 ledige pladser

Torpare Café - 79

Onsdag d. 7 februar 2018, kl. 15.00-kl. 17.00, pris 0 kr.

Kom til kaffe og kage, og mød andre torpare, når foreningen inviterer til Torparecaféden første onsdag i hver måned kl.15-17.

Advokat Lars Holm Rasmussen vil deltage i februars torpare-café og diskuterestrejftog i aktuel jura.

29 ledige pladser

Svensk kursus for let øvede - 80

Lørdag d. 10 februar 2018 og søndag d. 11. februar 2018, kl. 10.00 - kl. 15.00, pris 550 kr.

Kurset er for dig, som har gået på begynderkurset eller allerede er lidt rutinereti brugen af det svenske sprog, og som gerne vil blive endnu bedre til svensk.Vi udvider ordforrådet og forfiner udtalen gennem dialog-, ordforråds- og læseøvelser. Desuden kigger vi på grammatikkeni den udstrækning, det falder naturligt, og der er behov for.

10 ledige pladser

Generationsskifte - 81

Onsdag d. 21 februar 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: gave, køb eller arv.Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.Foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen giver denne aften et oplæg om, hvilke tanker man kan gøre sig, når beslutningen skal træffes, og han gennemgår den praktiske fremgangsmåde ved henholdsvis gaveoverdragelse, salg/køb og tilrettelæggelse af arv.Dødsboskifte (behandling af dødsboer) omtales i relevant omfang. Desudenredegøres der for skatte- og afgiftsmæssige virkninger i de respektive situationer.

9 ledige pladser

Generalforsamling 2018 - 83

Lørdag d. 24 februar 2018, kl. 10.00-kl. 15.00, pris 0 kr.

Danske Torpares ordinære generalforsamling 2018 finder sted på i aulaen på Mørkhøj skole.

Sted: Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg.Pris: Gratis.Forplejning: En bid brød, kaffe/the, øl/

243 ledige pladser

Skulptursavning med Saveniels - 84

Lørdag d. 3 marts 2018, kl. 13.00-kl. 17.00, pris 415 kr.

Danske Torpare tilbyder et meget efterspurgt skulptursave-foredrag. Der vil være demonstration og oplæg om teknikker. I løbet at arrangementet vil der blive færdiggjort en skulptur af en træstamme.

Sted: Ondrupgårdsvej 35, 8300 OdderPris: 415 kr.Forplejning: Kaffe og kage

10 ledige pladser

Torpare Café - 85

Onsdag d. 7 marts 2018, kl. 15.00-kl. 17.00, pris 0 kr.

Kom til kaffe og kage, og mød andre torpare, når foreningen inviterer til Torpare-café den første onsdag i hver måned kl. 15-17.

Til stede vil også være foreningens tekniske rådgiver og bestyrelsesmedlem, Bjørn Donnis, som med sin baggrund som civilingeniør vil være klar til at besvare spørgsmål om brønd på torpet. Torpare-caféen giver rig mulighed for at møde andre torpare til en snak om det svenske. Der vil blive serveret kaffe, te og hjemmebag. Øl og vand kan tilkøbes. Deltagelse er gratis. Vel mødt!

27 ledige pladser

Svensk for begyndere i Middelfart - 86

Lørdag d. 10 marts 2018 og søndag d. 11. marts 2018, kl. 10.00 - kl. 15.00, pris 550 kr.

Vi gennemgår de svenske udtaleregler og tager udgangspunkt i de største forskelle mellem det danske og det svenske sprog.

7 ledige pladser

Älmhults kommune netværksmøde - 98

Lørdag d. 10 marts 2018, kl. 11.00-kl. 14.00, pris 0 kr.

Hermed inviteres alle danskere, som har en ejendom beliggende i Älmhult Kommune, til et stormøde den 10. marts kl. 11-14. Mødet er i samarbejde med Danske Torpare. Vi drøfter forskellige emner, som er relevante for husejerne, og vi byder på frokost. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål til både kommunens politikere og tjenestemænd, som vil være til stede under mødet.

Nærmere information om mødested og agenda i øvrigt vil blive sendt til din mail adresse.

 

101 ledige pladser

Egen vandforsyning og eget spildevand på torpet - 87

Onsdag d. 14 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 190 kr.

Hus i Sverige er ofte lig med adgang til skov og sø, blåbær i det fri samt udsyn til elge og andet dyreliv. Men det betyder ofte også ansvaret for forsyningen med drikkevand, overholdelse af kommunens krav til afløbet samt bekymringer om træhusets reaktion på sommerhusfugten.

27 ledige pladser

Jura for fynboer - 88

Torsdag d. 15 marts 2018, kl. 18.00-kl. 20.30, pris 350 kr.

Et foredrag om centrale emner ved salg og familieoverdragelse af den svenske ejendom. Advokat Lars Holm Rasmussen fortæller og besvarer spørgsmål ved lokale møder i det fynsk-jyske område.

Sted: Svendborg. Nærmere information sendes til deltagere

Pris: 350 kr. Ledsager 150 kr.

Forplejning: Sandwich og øl/vand

28 ledige pladser

Køberkursus - 89

Onsdag d. 21 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 0 kr.

Drømmer du om køb af fritidshus i Sverige, kan du her få hjælp og vejledning til atfinde det rette hus. Boligkøb i Sverige er ikke helt det samme som i Danmark, og der er masser af gode råd at hente denne aften, som kan spare dig både tid ogpenge i sidste ende.

Der er mange overvejelser, man bør gøre sig: Hvordan finder man drømmehuset? Og hvor skal det ligge? Samtidig skal du forholde dig til de juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold ved huskøb i Sverige for ikke at nævne selve husets stand og installationer. Hos Danske Torpare ved vi alt om dét at købe og eje fritidshus i Sverige – og vi deler gerne vores viden med dig!

20 ledige pladser

Brandkursus NYHED - 90

Onsdag d. 21 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 190 kr.

Kurset henvender sig til alle torpare, som ønsker at vide mere om, hvilke muligheder der findes for at undgå / begrænse brand på torpet samt en gennemgang af, hvordan man reagerer mest hensigtsmæssigt, hvis uheldet er ude. Kurset er delt op i enteoretisk og en praktisk del.

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at afprøve håndtering af de forskellige slukningsmidler.

20 ledige pladser

Ljungby kommune netværksmøde - 93

Lørdag d. 24 marts 2018, kl. 11.00-kl. 14.00, pris 0 kr.

Hermed inviteres alle danskere, som har en ejendom beliggende i Ljungby Kommune, til et stormøde den 24. marts kl. 11-14. Mødet er i samarbejde med Danske Torpare. Vi drøfter forskellige emner, som er relevante for husejerne, og vi byder på frokost. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål til både kommunens politikere og tjenestemænd, som vil være til stede under mødet.

Nærmere information om mødested og agenda i øvrigt vil blive sendt til din mail adresse.

94 ledige pladser

Trane-Safari til Vattenriket - 91

Lørdag d. 31 marts 2018, kl. 13.00-kl. 18.00, pris 190 kr.

Første stop på denne trane-safari-tur er Naturum Vattenriket, som ligger ved bredden af Helge Å i Kristianstad, Skåne. Her vil turleder Geert Fredslund orientere om dagens program, og naturskribent Ole Andersen vil fortælle om tranen og dens nye trækvaner. Herefter vises kortfilm om biosfæreområdet, og der vil også være lejlighed til at se Naturums udstilling.

Næste stop på turen er Pulken, hvor vi besøger forfatter og billedkunstner CarlChristian Tofte, kendt fra bl.a. Politikens store fuglebog, og ser hans egen traneudstilling. Pulkens udsigtstårn er sidste stop, hvor du kan opleve både tranedans og tranefodring med forhåbentlig flere tusinde traner.Husk fornuftigt overtøj, kikkert og kamera!

38 ledige pladser